Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy har sammanställts för att bättre kunna betjäna dem som är oroade över hur personlig identifierbar information används online. Läs vår integritetspolicy noggrant för att få en tydlig förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar din identifierbara information på vår webbplats.

Vilken typ av personlig information samlar vi in från de personer som besöker vår webbplats?

När du besöker vår webbplats samlar vi in information för analyssystem och de innefattar IP-adress, demografi, webbläsare och operativsystem. Vi samlar även in data om hur länge du befinner dig på hemsidan och vilka sidor du besöker.
När du fyller i formulär på vår webbplats samlar vi information i form av ditt namn, e-post och telefonnummer.

När samlar vi in din information?

Vi samlar in din information när du besöker vår webbplats samt när du fyller i formulär gällande intresseanmälning av bostad, utskick för att bevaka lediga lägenheter och när du vill ha hjälp i ett ärende.

Hur använder vi din information?

För att förbättra vår webbplats.

För att kunna hjälpa dig hitta bostad.

För att kunna kontakta dig i kundservice ärenden.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Dina personliga uppgifter är skyddade och endast tillgängliga för ett begränsat antal personer som har särskilda åtkomsträttigheter till systemen och är skyldiga att hålla informationen konfidentiell.

Tredjepart

Vi säljer inte dina personliga identifierbara uppgifter till externa parter.

Har du frågor gällande hur vi behandlar dina identifierbara uppgifter?

Vänligen kontakta oss på info@stayinbusiness.se.

 
Intigretetspolicy uppdaterad 2021-07-15

 

 

 

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis